Newsletter - ochrana osobních údajů

Přihlášením do newsletteru návštěvník webstránky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Odesílatelem a zpracovatelem osobních údajů je společnost GlashGirl s.r.o. se sídlem Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky, IČ: 52782956, DIČ: 2121134125, IČDPH: SK2121134125.

Kontakty: 0908 556 125 / info@glash.sk

Odesílatel při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro odeslání newsletteru.

Odesílatel zpracovává běžné osobní údaje návštěvníka. Osobní údaje návštěvníka jsou poštu odesílatele uchovávány do doby, dokud se návštěvník neodhlásí z odběru newsletteru.

Pokud návštěvník nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může návštěvník kdykoli vyjádřit například odesláním zprávy na emailovou adresu odesílatele se žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v emailové zprávě.

Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny.

Osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí - takovou krajinou jsou Spojené státy americké, která zaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Návštěvník má právo a možnost aktualizovat osobní údaje, například emailem.

Návštěvník má právo získat od odesílatele potvrzení o tom, jaké osobní údaje návštěvníka se zpracovávají poštu odesílatele. Návštěvník má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů návštěvníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které návštěvník požádá, bude účtována jako administrativní poplatek ve výši 150 Kč.

Návštěvník může od odesílatele požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají návštěvníka. Návštěvník může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Návštěvník může také namítat zpracovávání osobních údajů.

Návštěvník má právo, aby odesílatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud návštěvník namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího odesílateli ověřit správnost osobních údajů.

Návštěvník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl odesílateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Návštěvník má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Návštěvník při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.